Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségiztem. Utána az Esztergomi Tanítóképző Főiskola nappali tanítói tagozatán ének szakkollégiumi képzésre jelentkeztem. Tanítói diplomámat 1987-ben kaptam meg. 2000-ben letettem a német középfokú „C” típusú nyelvvizsgát. 2017-ben megszereztem a pedagógus II. minősítést.

A Főiskola elvégzését követően esztergomi, állami iskolákban tanítottam 35 évig, mielőtt felvételt nyertem az Apátkúti Erdei Általános Iskolába. Kezdettől fogva fontosnak tartottam és szívügyemmé vált a magyar nyelv helyességének, helyesírásának, szövegértésének az előtérbe helyezése, oktatása. Nagy lelkesedéssel tanítom továbbá a történelmi olvasmányokat, hiszen ez segítheti majd a gyermekeknek a történelem tantárgy tanulását is. 

Pedagógiai munkám során úgy érzem, hogy egyik fő célom a rohanó világ „lelassítása”. A művészetek (rajz, ének) segítségével arra szeretném rávezetni a gyerekeket, hogy ezek teszik széppé és értékesebbé mindennapjainkat, felgyorsult életünket. 

Másik kiemelten fontos pedagógiai célom a gyermekek természetszeretetre és környezettudatosságra való nevelése. Erre az Apátkúti Iskola keretei kiváló lehetőséget nyújtanak.

Oktatói tevékenységem mellett – korábbi munkahelyeimen – rendszeres rendezője lettem iskolai kiállításoknak, rajzpályázatok kiírásának és megszervezésének.

Jól érzem magam a kisebb létszámú osztályokban, ahol igazán családias hangulatot lehet kialakítani, és könnyebb megteremteni a testi-lelki fejlődéshez szükséges szoros tanár-diák viszonyt. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel is mindig jó kapcsolatot alakítsak ki, mert ez nagy segítséget nyújt a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában.