Borzné Hidasi Gabriella

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségiztem. Utána az Esztergomi Tanítóképző Főiskola nappali tanítói tagozatán ének szakkollégiumi képzésre jelentkeztem. Tanítói diplomámat 1987-ben kaptam meg. 2000-ben letettem a német középfokú „C” típusú nyelvvizsgát. 2017-ben megszereztem a pedagógus II. minősítést.

A Főiskola elvégzését követően esztergomi, állami iskolákban tanítottam 35 évig, mielőtt felvételt nyertem az Apátkúti Erdei Általános Iskolába. Kezdettől fogva fontosnak tartottam és szívügyemmé vált a magyar nyelv helyességének, helyesírásának, szövegértésének az előtérbe helyezése, oktatása. Nagy lelkesedéssel tanítom továbbá a történelmi olvasmányokat, hiszen ez segítheti majd a gyermekeknek a történelem tantárgy tanulását is. 

Pedagógiai munkám során úgy érzem, hogy egyik fő célom a rohanó világ „lelassítása”. A művészetek (rajz, ének) segítségével arra szeretném rávezetni a gyerekeket, hogy ezek teszik széppé és értékesebbé mindennapjainkat, felgyorsult életünket. 

Másik kiemelten fontos pedagógiai célom a gyermekek természetszeretetre és környezettudatosságra való nevelése. Erre az Apátkúti Iskola keretei kiváló lehetőséget nyújtanak.

Oktatói tevékenységem mellett – korábbi munkahelyeimen – rendszeres rendezője lettem iskolai kiállításoknak, rajzpályázatok kiírásának és megszervezésének.

Jól érzem magam a kisebb létszámú osztályokban, ahol igazán családias hangulatot lehet kialakítani, és könnyebb megteremteni a testi-lelki fejlődéshez szükséges szoros tanár-diák viszonyt. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel is mindig jó kapcsolatot alakítsak ki, mert ez nagy segítséget nyújt a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában.

Németh Eszter

Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, intézményvezető-helyettes

„Az olvasás- ha élvezetet okoz- segít élni. Átélni és túlélni is.
Növeli az empátiát, a másik ember és a világ megértését” (Vekerdy Tamás)

Az iskola maga az élet. A gyermek leképezi a társadalmat, amiben élünk. Az Apátkúti Iskola lehetőséget ad a diákoknak és tanároknak a közös, nyílt kommunikációra, önmaguk, a világ és a természet megismerésére. Az itt működő családias légkör biztonságot kínál a gyermek-szülő-tanár együttes feladatához: kibontakoztatni a tanulók képességeit, segíteni őket mindenben.

Fontosnak tartom a magyar nyelv gazdagságára ráébreszteni a diákokat. Az anyanyelvünk szeretete és az abban való jártasság biztos alapokat ad a boldogulásunkhoz.

A magyar irodalom, kultúra csodálatos világa az olvasás által nyílik meg mindenkinek. Legfontosabbnak az alapszintű készségek fejlesztését tartom. Az olvasás, írás, szóbeli kifejezés a jó kommunikáció záloga. Munkámban arra törekszem, hogy a gondjaimra bízott gyermekek egyéni képességeit felelősséggel, szeretetben fejlesszem.

Klimó Virág

Bőrdíszműves, pedagógiai asszisztens.

Szentendrén nőttem fel, jelenleg is itt élek kislányommal.

2015-ben végeztem a Képző és Iparművészeti Szakközépiskolában bőrdíszművesként. Nagyon szeretem a művészetet és az alkotást. A középiskolai éveim után kipróbálhattam a szakmám és a tanítás egyvelegét, becsatlakoztam egy vállalkozásba és workshopok keretein belül felnőtteket és gyerekeket taníthattam a bőrözésre. Nagyon megtetszett, hogy a kreatív alkotás öröme tükröződik vissza a gyerekek szemében, így úgy döntöttem, neki vágok a tanári pályának.
2019-ben megkezdtem tanulmányaimat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán tanító szakon, jelenleg is ott tanulok. Az iskola végeztével is szeretnék itt az Apátkúti Erdei Általános Iskolában maradni, mint tanító.
Az iskola és környezete nagyon szép, a tanári csapat kedves és segítőkész, hihetetlenül sok tapasztalatot és élményt adtak már nekem nagyon rövid idő alatt.

Stark Andrea

2001-ben diplomáztam az ELTE Tanítóképző Főiskolai Karán, Tanító szakon, természetismeret műveltségi területen.
Sok éves tanítói gyakorlattal rendelkezem.
Jelenleg a 3. osztály tanítója vagyok, ezen kívül természetismeret és magyar órákat tartok felsőbb évfolyamon.
Türelmes, gyermekcentrikus, támogató hozzállásommal igyekszem a legjobbat kihozni a gyerekekből. Tapasztalatom, hogy nyugodt, pozitív legkört biztosítva a tanulás is könnyedén megy.
A néptánc, a népzene közel áll hozzám, évekig jártam néptáncra. A gyerekeknél nagyon népszerű a mozgásnak ez a formája, alkalmanként színesítek vele egy-egy órát, napot.
Nagyon fontosnak tartom a természet és az állatok védelmét!
Kulcsfontosságú a gyerekek környezettudatos hozzáállásának kialakítása már kisgyermekkorban, amikor a legfogékonyabbak. Természetismeret óráimon és ebben a gyönyörű környezetben van erre lehetőség.

Pikács Gábor

Villamosmérnök, informatikus

Az iskolában fizika és informatika ismeretek átadása és még inkább az ismeretek iránti vágy felkeltése a célom. Igyekszem ezt, a lehetőségek keretein belül, a gyakorlati használat illetve gyakorlati tapasztalatszerzés útján elérni. Az informatika fejlődése nehezen követhető és a most felnövő generáció már a “mindenhol van internet”-be született bele, számukra a lexikon inkább muzeális tárgy (sajnos), a wikipedian talált információt pedig “csont nélkül” elfogadják hitelesnek. Szeretném elérni, hogy az egészséges szkepticizmus valahol ott mocorogjon az agyukban és működjön egy önvédelmi mechanizmus, ami majd megakadályozza, hogy az ismeretlen forrásból származó, meggyőző e-mailekben talált linkekre “csak úgy” rákattintsanak. A fizika tárgy általában egy mumus, amit szeretnék kicsit közelebb hozni és ha nem is megszerettetni, de talán arra a szintre hozni, hogy akár ebben is lehetnek izgalmas és használható tudásmorzsák.

 

Molnár-Horváth Klára

Debrecenben nőttem fel, ahol a gimnázium elvégzése után a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolára jártam és magyar – angol műveltségi területen végeztem 2014-ben.
Az élet Szentendrére sodort, ahol napközis tanítóként és angol tanárként kezdtem dolgozni, majd két évig osztályfőnökként is tevékenykedtem.
Elsős tanítóként nagyon fontosnak tartom a személyes kapcsolat kialakítását az iskolába lépő gyerkőcökkel és azok családjaival, valamint az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkör megteremtését. A legszebb és talán a legnagyobb kihívás az elsős kisdiákok előtt kitárni a tudás kapuját, és megszerettetni velük a tanulást. Fontosnak vélem, hogy mindezt élmények, játékok segítségével éljék meg.
Izgalommal és rengeteg tervvel állok az új év elé. Nagyon örülök, hogy itt lehetek és én is új dolgokat tapasztalhatok. Tudom, hogy ez az iskola biztonságot és nyugalmat jelent mind a tanárok, mind a diákok számára. Örömteli várakozással tekintek az előttem álló évek feladataira és kihívásaira.