Tompa Andrea

Az Apátkúti Erdei Általános Iskola intézményvezetője, tanító, matematika és vizuális nevelés tanár, Komplex Mozgásterápiás fejlesztő.

2007 óta dolgozom pedagógusként. Ezen idő alatt tevékenykedtem alsó tagozaton osztálytanítóként, felső tagozaton matematikát tanítottam, és volt lehetőségem intézményvezetőként gyakorolni hivatásom egy alapítványi fenntartású intézményben (óvoda és iskola). Mindezekkel párhuzamosan Komplex Mozgásterápiával, stresszoldással, alternatív pedagógiai módszerekkel segítettem a hozzám a hozzám forduló gyerekeket.
Az elhivatottságom valamikor bő 30 évvel ezelőtt már körvonalazódhatott, amikor kicsi lányként a macikat, babákat „iskolai” keretek között tanítottam. Volt minden, ami fontosnak tűnt akkor: könyv, füzet, frontális munka, önálló munka, felelés, dolgozat, dolgozatjavítás, padsorok, iskolatábla, kréta.
Már főiskolai tanulmányaim során megfogalmazódott bennem a kérdés: valójában mire van szüksége a gyermeknek az óvodában, az iskolában? Mik azok a valódi értékek, melyet pedagógusként átadhatunk a jövő generációnak? Mire van szükségük ahhoz, hogy egyéni és társadalmi szinten is értékes felnőttekké váljanak? Mi az a valódi tudás, mik azok a valódi készségek, képességek, melyre szükségünk van gyermekként és később felnőttként?
Ez a kérdéskör sohasem hagyott nyugodni, így a diplomám megszerzése után sorra látogattam a továbbképzéseket, konferenciákat, műhelymunkákat. Igyekeztem olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezni, melyekkel színesíthettem tanítói, tanári munkámat a hétköznapokban. Ez a tanulási, megújulási folyamat ma is az életem része.
Idővel kialakult egy sajátos, demokratikus alapokon nyugvó gyermek- és közösségközpontú pedagógiai szemléletmódom, melyben a hagyományos módszertan mellé beemeltem alternatív módszertani fogásokat, valamint a Komplex Mozgásterápia elemeit is.
Hiszem, hogy a jó iskola egyik legfontosabb alapja a szülő, a gyermek és a pedagógus partnerségén alapuló közös munka.Az elhivatottságom valamikor bő 30 évvel ezelőtt már körvonalazódhatott, amikor kicsi lányként a macikat, babákat „iskolai” keretek között tanítottam. Volt minden, ami fontosnak tűnt akkor: könyv, füzet, frontális munka, önálló munka, felelés, dolgozat, dolgozatjavítás, padsorok, iskolatábla, kréta.
Már főiskolai tanulmányaim során megfogalmazódott bennem a kérdés: valójában mire van szüksége a gyermeknek az óvodában, az iskolában? Mik azok a valódi értékek, melyet pedagógusként átadhatunk a jövő generációnak? Mire van szükségük ahhoz, hogy egyéni és társadalmi szinten is értékes felnőttekké váljanak? Mi az a valódi tudás, mik azok a valódi készségek, képességek, melyre szükségünk van gyermekként és később felnőttként?
Ez a kérdéskör sohasem hagyott nyugodni, így a diplomám megszerzése után sorra látogattam a továbbképzéseket, konferenciákat, műhelymunkákat. Igyekeztem olyan elméleti és gyakorlati tudást szerezni, melyekkel színesíthettem tanítói, tanári munkámat a hétköznapokban. Ez a tanulási, megújulási folyamat ma is az életem része.
Idővel kialakult egy sajátos, demokratikus alapokon nyugvó gyermek- és közösségközpontú pedagógiai szemléletmódom, melyben a hagyományos módszertan mellé beemeltem alternatív módszertani fogásokat, valamint a Komplex Mozgásterápia elemeit is.

Vörös Niki

jazzének előadóművész, tanár

Hosszú évekig éltem Budapesten, ezért most nagy öröm számomra, hogy esztergomi születésűként visszatérhettem a Dunakanyarba, és Kisfiammal ezen a csodás, nyugodt helyen élhetünk Visegrádon.

A gimnázium elvégzése után a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító szakára jártam ének-zene műveltségi területre.  Bár nagyon szerettem tanítani, a zeneművészet, az éneklés egyre fontosabb szerepet töltött be az életemben, így végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz ének előadóművész, tanár szakon szereztem diplomát.

Tanulmányaim alatt érdeklődésem folyamatosan nőtt a gyermekek zenei nevelése, az alternatív rögtönzéspedagóiai módszerek iránt. Szakdolgozatomat is ebben a témában írtam, „Gyermekek a rögtönzés útján” címmel.

2006-ban megalapítottam a Bóbita Muzsika Zenés Foglalkozásokat, mely keretein belül zenés foglalkozásokat vezettem bölcsődés és óvodás korú gyerekek részére Esztergomban és Budapest több kerületében.

Jelenleg nyári zenetáborokat tartok óvodás és kisiskolás csoportoknak, ahol a szabadság, a kreativitás, a rögtönzőkészség, az egymásra figyelés, és az együtt zenélés kapják a legnagyobb hangsúlyt.

Pedagógusi tevékenységem mellett aktívan koncertező énekesnő vagyok. 15 éve vezetem jazz zenekaromat, a Vörös Niki Quartet-et, mellyel a hazai és külföldi jazz klubok, fesztiválok állandó fellépői vagyunk. 2 lemezem jelent meg, melyek nem csupán Magyarországon, de Japánban is forgalmazásra kerültek.

3 éve zenésztársaimmal megalapítottuk a Kokopelli Jazz Matiné nevű 7 tagú formációt, mellyel interaktív jazz koncerteket tartunk gyermekeknek.

4 éve vagyok ének tanára a budapesti Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának.

Az Apátkúti suliban az alsó tagozatos gyerkőcöknek tartok énekórákat, melyeken igyekszem bevezetni őket a zene csodálatos világába, megszerettetni velük a zenét, az éneklést, mindezt a gyerekekben rejlő rögtönzéskészségre alapozva. Óráimon a zene sokszínűségét, játékosságát, a benne rejlő kincseket fedezzük fel. A hagyományos ének-zene tananyagon túl könnyűzenei stílusismeretet, zenetörténetet, hangképzést, előadóművészeti, színpadtechnikai alapismereteket tanítok. Munkámban nagy segítség, hogy ilyen csodálatos és inspiráló környezetben tehetem mindezt.

Kis Orsolya

A heves megyei Hevesen születtem és itt is éltem nagyon sokáig.
A középiskolában kerámikus szakérettségit szereztem, így fontos nekem, hogy a gyerekek is megismerkedjenek különböző művészeti technikákkal és alkotásaikkal is ki tudják fejezni magukat.

2009-ben diplomáztam a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, angol műveltségi területen és közben fejlesztőpedagógia képzést is elvégeztem. 10 éven keresztül egy két tanítási nyelvű általános iskolában tanítottam angol nyelven. Nyaranta rajz, angol, sport táborok szervezője és segítője voltam.
Igyekszem a gyerekekből a legjobbat kihozni, tapasztalatom szerint nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben, tiszta érthető szabályokat hozva érhető el a legjobb eredmény.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekekben kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. Gazdálkodóként úgy gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekeknek meg kellene ismerkedniük egy fenntartható, háztáji gazdálkodással.

Kőszegi Renáta

Kőszegi Renáta vagyok, immár 17 éve lakom Zebegényben családommal: csillagász-zenész férjemmel és két egyetemista gyermekemmel. “Zebegényben lakom, de a Dunakanyarban élek!” – mondogatom gyakran. Ez a csodás táj lelkesít, inspirál és cselekvésre ösztönöz!

Lételemem a közösségi együtt-gondolkodás és cselekvés. Szívesen dolgozom csapatban, hiszen egymást segítve és motiválva sokkal hatékonyabbá válhatunk. Rendületlenül hiszek egy humánus, emberléptékű, hagyománytisztelő és -teremtő világban. Vallom, hogy a közösségben megtapasztalt és átélt élmények elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberek ne passzív tévénézői legyenek a saját életüknek, hanem gondolkodó, aktív, tettre kész megélői.

Pedagógusi munkám során arra törekszem, hogy a diákok a minket körülvevő világot és benne önmagukat ne tantárgyakra szeparálva érzékeljék, hanem meglássák az összefüggéseket, belső igényükké váljon az építő jellegű gondolkodás, nyitottak legyenek társaik véleményére, és fogékonyak a természet értékei iránt. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára a tanulás ne teher és stressz legyen, hanem egy őket gazdagító, kortársak körében megélt és átélt, támogató környezetben megvalósuló folyamat, amiben nekik tevékeny szerepük van.

Mihalik Gabriella

Szeretnék bemutatkozni, Mihalik Gabriella vagyok, angol tanár.

Örömömre szolgál, hogy csatlakozhattam az Apátkúti Iskolához!
Világjáró kíváncsiságom hamar elindított más országokba. Éltem Angliában, az USA-ban, 10 évet Kanadában és a Kanári Szigeteken. Bár mindig igyekeztem az adott kultúrában hamar megérezni a helyi jeleket,  legtöbbet mégis angolul volt alkalmam beszélgetni világszerte.

Rendkívül fontos átlátni letisztultan a nyelvet, megkapaszkodni ismerős szerkezetekbe. Erre szolgál a tankönyv és egy feneketlen zsáknyi játék, ami segíti beitatni a tudnivalót.

A nyelvtan mellett legalább olyan fontos merni megszólalni. Erre fogom bátorítani a gyerekeket, hogy a  fejezzék ki magukat. Tapasztalatom, – s mert sok mindent csak saját megtapasztalásomból hittem el az életnek – hogy a nyelvet úgy tanuljuk, ha használjuk. Életre keltjük a passzív nyelvtudást, úgymond élesben, élethelyzetekbe keveredünk. Ez egy hatalmas mérföldkő a nyelvtudásban, és az életben való használatban.

Ezért lesznek olyan órák, ahol tevékenységen, projekteken keresztül fogunk dolgozni, ahol a nyelv nem csak cél lesz, hanem eszköz. Például fogunk főzni, komposztot építeni…

A nyelv elemei és a tevékenységek mellett történetekkel és a drámával mélyítjük majd a tudásunkat, minden csoportnak a saját korosztályához illesztve. A nyelv ritmusát, a kiejtést ismétlő történetek, a belső képi világ fejlesztése megalapozza a nyelv mélyen megértését. Korosztálynak megfelelően, az alsó tagozatban a  mondóka, a versek, és mesékre épül a tanulás.

Fogunk írni és olvasni, és fogunk mozogni, énekelni, ritmusokkal elsajátítani tananyagot. A felső tagozatban az a tapasztalatom, hogy érdemes belekóstolni gyermekirodalmi művekbe, ezeket kombinálni improvizációs, saját kibontakozásra alkalmat adó elemekkel.

Terv szerint évente lesz minden osztálynak egy drámajátéka, amit angolul ad elő.

Tehát nyelvi alapok, tevékenység és dráma, a három elem, amivel dolgozni fogunk.