Borzné Hidasi Gabriella

Az Esztergomi Dobó Katalin Gimnáziumban érettségiztem. Utána az Esztergomi Tanítóképző Főiskola nappali tanítói tagozatán ének szakkollégiumi képzésre jelentkeztem. Tanítói diplomámat 1987-ben kaptam meg. 2000-ben letettem a német középfokú „C” típusú nyelvvizsgát. 2017-ben megszereztem a pedagógus II. minősítést.

A Főiskola elvégzését követően esztergomi, állami iskolákban tanítottam 35 évig, mielőtt felvételt nyertem az Apátkúti Erdei Általános Iskolába. Kezdettől fogva fontosnak tartottam és szívügyemmé vált a magyar nyelv helyességének, helyesírásának, szövegértésének az előtérbe helyezése, oktatása. Nagy lelkesedéssel tanítom továbbá a történelmi olvasmányokat, hiszen ez segítheti majd a gyermekeknek a történelem tantárgy tanulását is. 

Pedagógiai munkám során úgy érzem, hogy egyik fő célom a rohanó világ „lelassítása”. A művészetek (rajz, ének) segítségével arra szeretném rávezetni a gyerekeket, hogy ezek teszik széppé és értékesebbé mindennapjainkat, felgyorsult életünket. 

Másik kiemelten fontos pedagógiai célom a gyermekek természetszeretetre és környezettudatosságra való nevelése. Erre az Apátkúti Iskola keretei kiváló lehetőséget nyújtanak.

Oktatói tevékenységem mellett – korábbi munkahelyeimen – rendszeres rendezője lettem iskolai kiállításoknak, rajzpályázatok kiírásának és megszervezésének.

Jól érzem magam a kisebb létszámú osztályokban, ahol igazán családias hangulatot lehet kialakítani, és könnyebb megteremteni a testi-lelki fejlődéshez szükséges szoros tanár-diák viszonyt. Fontosnak tartom, hogy a szülőkkel is mindig jó kapcsolatot alakítsak ki, mert ez nagy segítséget nyújt a gyermekek képességeinek kibontakoztatásában.

Németh Eszter

Magyar nyelv- és irodalom szakos tanár, intézményvezető-helyettes

„Az olvasás- ha élvezetet okoz- segít élni. Átélni és túlélni is.
Növeli az empátiát, a másik ember és a világ megértését” (Vekerdy Tamás)

Az iskola maga az élet. A gyermek leképezi a társadalmat, amiben élünk. Az Apátkúti Iskola lehetőséget ad a diákoknak és tanároknak a közös, nyílt kommunikációra, önmaguk, a világ és a természet megismerésére. Az itt működő családias légkör biztonságot kínál a gyermek-szülő-tanár együttes feladatához: kibontakoztatni a tanulók képességeit, segíteni őket mindenben.

Fontosnak tartom a magyar nyelv gazdagságára ráébreszteni a diákokat. Az anyanyelvünk szeretete és az abban való jártasság biztos alapokat ad a boldogulásunkhoz.

A magyar irodalom, kultúra csodálatos világa az olvasás által nyílik meg mindenkinek. Legfontosabbnak az alapszintű készségek fejlesztését tartom. Az olvasás, írás, szóbeli kifejezés a jó kommunikáció záloga. Munkámban arra törekszem, hogy a gondjaimra bízott gyermekek egyéni képességeit felelősséggel, szeretetben fejlesszem.

Vörös Niki

jazzének előadóművész, tanár

Hosszú évekig éltem Budapesten, ezért most nagy öröm számomra, hogy esztergomi születésűként visszatérhettem a Dunakanyarba, és Kisfiammal ezen a csodás, nyugodt helyen élhetünk Visegrádon.

A gimnázium elvégzése után a bajai Eötvös József Tanítóképző Főiskola tanító szakára jártam ének-zene műveltségi területre.  Bár nagyon szerettem tanítani, a zeneművészet, az éneklés egyre fontosabb szerepet töltött be az életemben, így végül a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz ének előadóművész, tanár szakon szereztem diplomát.

Tanulmányaim alatt érdeklődésem folyamatosan nőtt a gyermekek zenei nevelése, az alternatív rögtönzéspedagóiai módszerek iránt. Szakdolgozatomat is ebben a témában írtam, „Gyermekek a rögtönzés útján” címmel.

2006-ban megalapítottam a Bóbita Muzsika Zenés Foglalkozásokat, mely keretein belül zenés foglalkozásokat vezettem bölcsődés és óvodás korú gyerekek részére Esztergomban és Budapest több kerületében.

Jelenleg nyári zenetáborokat tartok óvodás és kisiskolás csoportoknak, ahol a szabadság, a kreativitás, a rögtönzőkészség, az egymásra figyelés, és az együtt zenélés kapják a legnagyobb hangsúlyt.

Pedagógusi tevékenységem mellett aktívan koncertező énekesnő vagyok. 15 éve vezetem jazz zenekaromat, a Vörös Niki Quartet-et, mellyel a hazai és külföldi jazz klubok, fesztiválok állandó fellépői vagyunk. 2 lemezem jelent meg, melyek nem csupán Magyarországon, de Japánban is forgalmazásra kerültek.

3 éve zenésztársaimmal megalapítottuk a Kokopelli Jazz Matiné nevű 7 tagú formációt, mellyel interaktív jazz koncerteket tartunk gyermekeknek.

4 éve vagyok ének tanára a budapesti Premier Művészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolának.

Az Apátkúti suliban az alsó tagozatos gyerkőcöknek tartok énekórákat, melyeken igyekszem bevezetni őket a zene csodálatos világába, megszerettetni velük a zenét, az éneklést, mindezt a gyerekekben rejlő rögtönzéskészségre alapozva. Óráimon a zene sokszínűségét, játékosságát, a benne rejlő kincseket fedezzük fel. A hagyományos ének-zene tananyagon túl könnyűzenei stílusismeretet, zenetörténetet, hangképzést, előadóművészeti, színpadtechnikai alapismereteket tanítok. Munkámban nagy segítség, hogy ilyen csodálatos és inspiráló környezetben tehetem mindezt.

Kis Orsolya

A heves megyei Hevesen születtem és itt is éltem nagyon sokáig.
A középiskolában kerámikus szakérettségit szereztem, így fontos nekem, hogy a gyerekek is megismerkedjenek különböző művészeti technikákkal és alkotásaikkal is ki tudják fejezni magukat.

2009-ben diplomáztam a Jászberényi Tanítóképző Főiskolán, angol műveltségi területen és közben fejlesztőpedagógia képzést is elvégeztem. 10 éven keresztül egy két tanítási nyelvű általános iskolában tanítottam angol nyelven. Nyaranta rajz, angol, sport táborok szervezője és segítője voltam.
Igyekszem a gyerekekből a legjobbat kihozni, tapasztalatom szerint nyugodt, kiegyensúlyozott környezetben, tiszta érthető szabályokat hozva érhető el a legjobb eredmény.

Fontosnak tartom, hogy a gyerekekben kialakuljon a természet iránti szeretet és tisztelet. Gazdálkodóként úgy gondolom, hogy fontos, hogy a gyerekeknek meg kellene ismerkedniük egy fenntartható, háztáji gazdálkodással.

Kőszegi Renáta

Kőszegi Renáta vagyok, immár 17 éve lakom Zebegényben családommal: csillagász-zenész férjemmel és két egyetemista gyermekemmel. „Zebegényben lakom, de a Dunakanyarban élek!” – mondogatom gyakran. Ez a csodás táj lelkesít, inspirál és cselekvésre ösztönöz!

Lételemem a közösségi együtt-gondolkodás és cselekvés. Szívesen dolgozom csapatban, hiszen egymást segítve és motiválva sokkal hatékonyabbá válhatunk. Rendületlenül hiszek egy humánus, emberléptékű, hagyománytisztelő és -teremtő világban. Vallom, hogy a közösségben megtapasztalt és átélt élmények elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberek ne passzív tévénézői legyenek a saját életüknek, hanem gondolkodó, aktív, tettre kész megélői.

Pedagógusi munkám során arra törekszem, hogy a diákok a minket körülvevő világot és benne önmagukat ne tantárgyakra szeparálva érzékeljék, hanem meglássák az összefüggéseket, belső igényükké váljon az építő jellegű gondolkodás, nyitottak legyenek társaik véleményére, és fogékonyak a természet értékei iránt. Fontosnak tartom, hogy a gyerekek számára a tanulás ne teher és stressz legyen, hanem egy őket gazdagító, kortársak körében megélt és átélt, támogató környezetben megvalósuló folyamat, amiben nekik tevékeny szerepük van.